REALIZACE STAVEB

Stavba je soubor činností a služeb různých specializací - odborností, přičemž  jejichž provázanost a promyšlená koordinace, tvoří celkové stavební dílo.