NOVÉ STAVBY

Nové stavby provádíme s vědomím, že jde o investici na celý život. Přitom musíme pamatovat na změny, které přináší technologický i jiný vývoj a které jsou ale těžko předvídatelné.

První z úvah, které bereme na vědomí, jsou klimatické a geologické podmínky dané geografickou polohou. Jiné podmínky řeší stavebníci například v Kalifornii nebo na Kanárských ostrovech a jiné ve Finsku nebo na Aljašce.

Podmínky u nás jsou spíše složitější, protože se v průběhu roku vystřídají rozdílné teploty, vlhkost vzduchu, srážky (déšť, sněžení, tání), což vyžaduje komplexní úvahu o stavebním díle, hlavně z hlediska životnosti a komfortu užívání.

Hlavním vodítkem pro realizaci stavebního díla je promyšlený projektový plán, který vyústí v projektovou dokumentaci.