PROJEKTOVÉ PRÁCE

Je podstatně efektivnější vynaložit přiměřené finanční prostředky a čas na zpracování projektové dokumentace, která jasně definuje vaši představu v kontextu technických možností a zákonných norem.

Je to virtuální stavba, či rekonstrukce na papíře, která tvoří jakýsi manuál, podle kterého se stanovují finanční a časové nároky na Váš záměr a podle které se provádí realizace. Jak se lidově říká "těžce na cvičišti, lehce na bojišti".

Úplná projektová dokumentace je například nezbytná pro stavební řízení, pokud je stavební akce takového charakteru, jenž naplňuje zákonnou povinnost oznámit záměr stavebnímu úřadu. Projektová dokumentace zároveň slouží jako příloha ke Smlouvě o dílo. Pečlivě připravený a odsouhlasený projektový plán pak také eliminuje možné nejasnosti a diskuse v průběhu realizace, které v důsledku nesmírně prodražují a protahují celou akci.

Náležitosti projektové dokumentace jsou stanoveny zákonnou normou, případně, jedná-li se o akci nevyžadující souhlas stavebního úřadu, jsou náležitosti upraveny dle potřeb konkrétní akce.