REFERENCE

Výměna střešní krytiny
Objekt přečerpávací tlakové stanice
Ústav termomechaniky AVČR v.v.i.
03/2020
Modernizace vodárenské technologie
Objekt přečerpávací tlakové stanice
Ústav termomechaniky AVČR v.v.i.
03/2020
Sanace spodní stavby objektu
Objekt přečerpávací tlakové stanice
Ústav termomechaniky AVČR v.v.i.
03/2020
Projektová dokumentace + vizualizace
Rekonstrukce paneového bytu
Soukromá osoba - Žatec
07/2019
Studie + vizualizace
Návrh dětského pokoje
Soukromá osoba - Praha
09/2019
Studie + vizualizace
Návrh rozšíření výrobních prostor
Firma - Mladá boleslav
06/2018
Projektová dokumentace + vizualizace
Novostavba rodinného domu
Soukromá osoba - Zlín
07/2016
Studie + vizualizace
Stavební úpravy panelového bytu
Soukromá osoba - Praha
04/2015
Projektová dokumentace + Realilzace
Pasport + zateplení bytového domu
SVJ Praha 6
08/2015
Dodatečná hydroizolace - podřezání zdiva
Rekonstrukce
Soukromá osoba - Praha
07/2014
Statické zajištění domu - helikální výztuž
Rekonstrukce
Soukromá osoba - Praha
07/2014
Výstavba samoobslužné automyčky
Nová stavba
Firma - Králův Dvůr
04/2013
Stavební úpravy panelového bytu
Rekonstrukce
Soukromá osoba - Praha 10
07/2012
Stavební úpravy rodinného domu
Rekonstrukce
Soukromá osoba - Trněný újezd - Zákolany
07/2011
Realizace domovní ČOV + retenční nádrže
Rekonstrukce
Soukromá osoba - Trněný újezd - Zákolany
10/2010